Privacy Policy

Onion Today hecht grote waarde aan de privacy van uw gegevens. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk, respecteren en beschermen de privacy van alle bezoekers van onze websites www.oniontoday.com, www.oniontoday.nl als wel de gebruikers van de app. De rechtsverhouding tussen u en Onion Today wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies, waarmee wij uw gebruiksgemak op onze website blijven waarborgen. Om gebruik te blijven maken van de website is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert. Dit doet u eenvoudig door op ‘akkoord’ te klikken. Wat cookies zijn en waarvoor we deze cookies gebruiken leggen we hieronder verder uit.

Een cookie is een klein (tijdelijk) bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan de website weer naar onze server teruggestuurd worden. Hierdoor hoef je niet continu dezelfde informatie in te voeren en kunnen wij onze website steeds gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies zijn volkomen veilig en worden al jarenlang gebruikt op websites over de hele wereld.

Met behulp van permanente cookies kunnen we voorkeuren opslaan zodat u dit niet continu opnieuw aan ons hoeft door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toestemming voor dit cookiebeleid. Permanente cookies kunt u verwijderen via de browser.

Met behulp van sessie cookies slaan we relevante gegevens van uw huidige websitebezoek op, zo kunnen wij onze diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. 

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Onion Today
Onion Today levert online software voor de uiensector en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Onion Today zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die onze diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres en KvK-nummer/ondernemingsnummer.

Onion Today verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor Onion Today via de website of app;
 • Gebruik maakt van Onion Today;
 • Contact opneemt met Onion Today;

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of ondersteuning beperkt bruikbaar.
Onion Today verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze app en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden voor de app op basis van e-mailadres, wachtwoord en KvK-nummer/ondernemingsnummer;
 • Leveren van diensten voor het maken en versturen van facturen, offertes en overige diensten binnen de app/websites
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;
 • Indien geregistreerd en/of aangemeld, het verifiëren van gegevens. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit en het waarborgen van een veilige omgeving binnen Onion Today geven we gebruikers de mogelijkheid verschillende gegevens te verifiëren zoals KvK-nummer/ondernemingsnummer en IBAN.
 • Bij een registratie wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld medewerkers van onze directe gebruikers. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van onze privacy policy, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop Onion Today deze heeft beveiligd.

Beveiliging van uw gegevens
Onion Today draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onion Today beschikt over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de Onion Today website, web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Het is mogelijk om binnen de applicatie van Onion Today gebruikers op specifieke onderdelen toegang te geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig opgeslagen, met gebruik van versleuteling die er voor zorgt dat derden de gegevens niet kunnen lezen.

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Onion Today zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Onion Today zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. Onion Today kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten.

De website en de app van Onion Today bevatten links naar websites van derden. Onion Today is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Onion Today behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Onion Today zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail of door een bericht op de website.

Inzagerecht
U heeft het recht om inzicht te krijgen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Onion Today zal op dit verzoek altijd reageren. Vervolgens kunt u Onion Today verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies en wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door derden.

Wijzigingen in deze privacy policy
Indien Onion Today mocht besluiten de privacy policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacy policy. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacy policy te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Als u vragen of verzoeken heeft over de privacy policy van Onion Today dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen. 

 

Versie: 22 maart 2019