Waarom Onion Today?

export
"Met Onion Today wordt iedereen uit de uiensector een speler van wereldformaat"

Alle bedrijven die actief zijn in de uiensector kunnen zich aanmelden op Onion Today. Met de Onion Today app wordt iedereen goed zichtbaar in de sector. Dit leidt tot veel gemakkelijker zaken doen en kennis uitwisselen. Uientelers zien beter welke inkoop partijen actief zijn in de sector en ervaren meer verkoopmomenten. Inkopers kunnen veel gerichter bedrijven bezoeken met aanbod van uien, passend bij hun vraag. Toeleveranciers kunnen hun producten gericht in de markt zetten.

Heeft u een lastige kwestie waar u niet uitkomt? Onion Today is de oplossing voor u. Door uw vraag of probleem simpelweg te delen in een bericht, kunnen via andere accounts snel oplossingen verkregen worden.

De Onion Today app is een ideale mix van marktverkenning en agrarische sociale media. Een unieke benadering van de markt, die nog nooit eerder is toegepast.

Onion Today uienmarkt
“Via de uienmarkt functie ziet u de telers die zich in uw buurt bevinden”

Kennis delen en communiceren

Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld telers tegen een acuut probleem aanlopen, dat ze het liefst zo snel mogelijk oplossen Door het plaatsen van een enkel bericht op de Onion Today app kunnen ze een oplossing vragen aan alle telers in een straal van bijvoorbeeld 30 km. De communicatie is direct en zonder tussenkomst van derden. Het kan straks allemaal met de berichten functie van Onion Today. In de eerste versie zal deze eenvoudig van opzet zijn. Snel zullen geavanceerdere updates volgen. Communiceren binnen de uiensector wordt straks heel direct en wereldwijd mogelijk.

Onion Today berichtenbox
“Met de berichten functie bereikt uw vraag snel een specifieke groep vakgenoten”

Wilt u ook doelgericht actief zijn in de uiensector?

Kies dan voor deelname aan Onion Today. Meldt u dan nu vrijblijvend aan! U krijgt daarmee automatisch de nieuwsbrieven en blijft op de hoogte van de vorderingen met betrekking tot het in de markt zetten van Onion Today.

Aanmelden voor nieuwsbrief

"Met Onion Today wordt iedereen uit de uiensector een speler van wereldformaat"