Uitstekende resultaten met druppel irrigatie in uien

irrigeren

In samenwerking met uienverwerker Monie uit Nieuwdorp en loonbedrijf Knuit heeft Broere Beregening dit seizoen een druppel irrigatie proefveld in uien aangelegd. Het betrof een perceel aan de Oudelandse weg te Heinkenszand.  In dit veld is een vak gemaakt van 2 ha waarin driptapes voor irrigatie zijn aangelegd. Het overige deel werd beregend met een beregeningskanon. Hierdoor kon goed vergeleken worden, wat de meeropbrengst van druppelirrigatie is t.o.v. traditioneel beregenen. De tapes zijn kort na het zaaien aangebracht in een aparte werkgang. De watervoorziening was vanuit een diepdrain,

De Hortigreen driptapes leveren per dripper 0,6 liter water per uur. De drippers zitten om de 40 cm, waardoor er een capaciteitsvraag is van 1,5l water per meter tape per uur. Met twee tapes op een bed van 1,5 meter kan er per uur 2mm water gegeven worden. Om dit mogelijk te maken leverde de pomp 40m3 per uur voor de 2 ha. Dit komt goed overeen met de capaciteit van veel diepdrains in Zeeland. Vanwege de zeer kleine openingen in de driptapes is  goede filtratie van het water zeer belangrijk. Bovendien werd salpeterzuur toegevoegd om ijzer in het water in oplossing te houden ter voorkoming van dichtslibbing van de tapes.

De bovenstaande foto is van het veld genomen op vrijdag 21 augustus jl. Het verschil tussen het ge├»rrigreerde en het beregende deel is zeer goed te zien. Inmiddels is het perceel geoogst. Van het perceel zijn monsters genomen. De resultaten en de monsters gaan we a.s. woensdag 2 september verwerken en zijn te zien op de druppel irrigatie demo dagen bij uienverwerker Monie. 

Druppel irrigatie heeft vele voordelen

  1. Iedere druppel water wordt benut door de plant, geen last van wind of verdamping vanuit het gewas
  2. Bodemvruchtbaarheid blijft op peil, doordat er slechts 2mm per uur water wordt gegeven
  3. Mogelijkheid tot toediening van meststoffen
  4. In het beregeningsseizoen vraagt het weinig arbeid
  5. Irrigatie werkt met lage druk en kost daardoor minder energie
  6. M.b.v. op afstand bestuurbare afsluiters en procescomputer is druppel irrigatie volledig te automatiseren